Asociatia de Turism Ecologic "Camena"

Proiectul ”Ne vedem în Geoparc!” la final

Asociaţia de Turism Ecologic Camena a derulat în perioada 1 mai – 30 septembrie 2018 proiectul intitulat „Ne vedem în Geoparc!”, proiect ce a avut ca scop creşterea gradului de înțelegere şi apreciere a naturii şi a Geoparcului Platoul Mehedinţi, de către tinerii din Mehedinţi.

A.T.E. Camena îşi propune prin statut să sprijine implicarea tinerilor în dezvoltarea şi promovarea propriei comunităţi, implicare având ca punct de pornire potenţialul turistic natural al acesteia.

Proiectul şi-a propus să răspundă unei nevoi identificate în timp de organizația noastră și anume o alternativă de educație pentru tineri, în completarea educației tradiționale, prin implicarea în activități în natură. Rezultatele foarte bune obținute în proiecte similare anterioare (2010, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017) împreună cu impactul foarte bun la nivelul comunităților și al tinerilor, a determinat necesitatea continuării acestor activități tip Junior Ranger și în Geoparcul ”Platoul Mehedinți”. Patrimoniul multiplu adus de ariile naturale protejate contribuie și mai bine la acest demers. Geoparcul reprezintă un bun exemplu fiind un mix de patrimoniu natural (peisagistic, botanic, speologic, etc.) dar și antropic, prin prezența în număr mare a comunităților umane și a arealelor locuite.

Tinerii care s-au implicat în proiect au dorit să înveţe mai multe despre Geoparc, pe care au început deja să îl cunoască cu ocazia diverselor drumeții. Prin participarea în proiect, ei și-au completat educaţia de la şcoală cu lucruri practice, concrete (cum sunt exerciţiile de orientare, participarea la amenajarea unei poteci tematice, observarea faunei și florei în mediul natural specific). Proiectul a contribuit la dezvoltarea lor personală şi a creat premisele de a deveni cetăţeni europeni responsabili, care cunosc şi respectă natura.

Obiectivele proiectului au fost:

- să derulăm 4 acțiuni distincte de promovare a Zilei Internaționale a Biodiversității pentru un număr de 150 de tineri beneficiari timp de 2 luni;

- să dezvoltam pentru 4 tineri, pe o perioadă de 1 lună, abilități de a derula activitati de facilitare într-o tabară tematică tip Junior Ranger;

- să derulăm activități de cunoaștere a naturii prin intermediul unei tabere Junior Ranger, pentru 20 participanți, pe o perioadă de 5 luni

- să diseminăm exemplele de bună practică.

Rezultatele concrete ale proiectului sunt

- 4 panouri informativ-educative amplasate în 4 școli din Mehedinți

- 4 acțiuni de promovare a Zilei Internaţionale a Biodiversităţii, organizate împreună cu partenerul, la nivelul școlilor din Mehedinți și al comunităților locale

- 150 participanți la activitățile de celebrare a Zilei Internaţionale a Biodiversităţii.

- 1 concurs județean dedicat tinerilor din Mehedinți, despre Geoparcul Platoul Mehedinți

- 15 participanți la Concursul județean de cunoștiințe ”Geoparcul - într-o sută de cuvinte”

- 1 program de formare de 4 zile

- 4 tineri au dobândit cunoștiințe și abilități de facilitare și organizare a unei tabere Junior Ranger

- 1 tabără tematică tip „Junior Ranger”, organizată pe parcursul a 3 zile;

- 20 tineri junior rangeri au participat la o tabără de 3 zile în care au învăţat experenţial despre aria protejată a Geoparcului Natural ”Platoul Mehedinți”

- 1 material de promovare multiplicat în 200 de exemplare

- 1 seminar de diseminare a rezultatelor proiectului

 

Partener: Consiliul Județean Mehedinți – Direcţia Administrarea Geoparcului Natural Platoul Mehedinți

Proiect finanţat de Fundaţia pentru Parteneriat şi MOL România.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi echipei de proiect la adresa: office@camena.ro

          

www.repf.ro                   www.molromania.ro