Asociatia de Turism Ecologic "Camena"

Proiectul "Flori, filme si poteci in Geoparc" la final

Asociaţia de Turism Ecologic Camena a derulat în perioada 1 mai – 30 septembrie 2019 proiectul intitulat „Flori, filme și poteci în Geoparc”, proiect ce și-a propus îmbunătățirea nivelului de cunoaștere, înțelegere şi apreciere a naturii şi a ANP a Geoparcului Platoul Mehedinţi de către tinerii din Mehedinţi. A.T.E. Camena îşi propune prin statut să sprijine implicarea tinerilor în dezvoltarea şi promovarea propriei comunităţi, implicare având ca punct de pornire potenţialul turistic natural al acesteia. Proiectul a urmărit să răspundă unei nevoi identificate în timp de organizația noastră și anume o alternativă de educație pentru tineri, în completarea educației tradiționale, prin implicarea în activități în natură. Rezultatele foarte bune obținute în proiecte similare anterioare (2010, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018) împreună cu impactul foarte bun la nivelul comunităților și al tinerilor, a determinat necesitatea continuării acestor activități tip Junior Ranger și în Geoparc. Patrimoniul multiplu adus de ariile naturale protejate contribuie și mai bine la acest demers. Geoparcul reprezintă un bun exemplu fiind un mix de patrimoniu natural (peisagistic, botanic, speologic, etc.) dar și antropic, prin prezența în număr mare a comunităților umane și a arealelor locuite. Copiii şi tinerii pot fi soluția înțelegerii naturii pentru că ei sunt sinceri, dispuşi să înveţe şi îi pot convinge pe părinți sau profesori, pe adulți în general, le pot arăta cele învăţate şi perpetua la nivelul comunităţii valorile ecologice, bazate pe echilibru, acceptare, gestionarea resurselor, etc. Tinerii implicați în proiect au dorit să înveţe mai multe despre Geoparc, pe care au început deja să îl cunoască cu ocazia diverselor drumeții. Prin participarea în proiect, ei și-au completat educaţia de la şcoală cu lucruri practice, concrete (cum sunt tabăra Junior Ranger, realizarea unor filme de promovare a unor trasee, observarea faunei și florei în mediul natural specific). Proiectul a contribuit la dezvoltarea lor personală şi a creat premisele de a deveni cetăţeni europeni responsabili, care cunosc şi respectă natura. Obiectivele proiectului au fost: - să derulăm 3 acțiuni distincte de promovare a Zilei Internaționale a Biodiversității pentru un număr de 120 de tineri beneficiari timp de 1 lună; - să realizăm cu ajutorul tinerilor 1 material (multiplicat în 100 ghiduri video) de informare-promovare a 5 trasee din cadrul ariei protejate; - să derulăm activități de cunoaștere a naturii prin intermediul unei tabere Junior Ranger, pentru 20 participanți, pe o perioadă de 5 luni - să diseminăm exemplele de bună practică. Rezultate concrete ale proiectului: - 1 prezentare susținută de către specialiștii Geoparcului despre biodiversitatea botanică a zonei - 1 material (prezentare ppt) de promovare a plantelor din Geoparc - 6 prezentări în clase primare și grupe de excelență din Turnu Severin (circa 120 de beneficiari) - 1 concurs județean dedicat tinerilor din Mehedinți, despre Geoparcul Platoul Mehedinți - 15 participanți la Concursul județean de cunoștiințe ”Click pe Geoparc!” - 1 tabără tematică tip „Junior Ranger”, organizată pe parcursul a 3 zile; - 20 tineri junior rangeri participanți la o tabără de 3 zile în care au învățat experenţial despre aria protejată a Geoparcului Natural ”Platoul Mehedinți” - 5 filme de promovare a 5 trasee din Geoparcul Platoul Mehedinți - 1 material tipărit de promovare a 5 trasee din Geoparc - 100 DVD-uri de promovare a 5 trasee din Geoparc - 1 seminar de diseminare a rezultatelor proiectului. Partener: Consiliul Județean Mehedinți – Direcţia Administrarea Geoparcului Platoul Mehedinți Proiect finanţat de Fundaţia pentru Parteneriat şi MOL România.