Asociatia de Turism Ecologic "Camena"

Lansare proiect "Tinerii şi natura...lor!"

În perioada 1 aprilie – 30 iunie 2008 Asociaţia de Turism Ecologic „Camena” derulează proiectul „Tinerii şi natura...lor!”, proiect ce îşi propune formarea a 15 tineri în domeniul turismului ecologic, ca alternativă de desfăşurare de către aceştia de

În perioada 1 aprilie – 30 iunie 2008 Asociaţia de Turism Ecologic „Camena” derulează proiectul „Tinerii şi natura...lor!”, proiect ce îşi propune formarea a 15 tineri în domeniul turismului ecologic, ca alternativă de desfăşurare de către aceştia de activităţi de voluntariat.

ATEC îşi propune prin statut să sprijine implicarea tinerilor în dezvoltarea şi promovarea propriei comunităţi, implicare având ca punct de pornire potenţialul turistic natural al acesteia.

Scopul proiectului este creşterea implicării tinerilor din Dr Tr Severin în activitati de voluntariat îin domeniul turismului ecologic.

Obiectivele proiectului sunt:

O1 – să dezvoltam abilităţi specifice turimului ecologic la 15 tineri din Dr Tr Severin pe toată durata proiectului;

O2 - să implicăm timp de trei luni 15 tineri în activităţi de voluntariat în domeniul turismului ecologic;

O 3 – să diseminăm exemplele de bună practică.

Activităţile prin care se vor atinge obiectivele propuse sunt:

  • Întâlnirea echipei de proiect;

  • Selectarea participanţilor;

  • Curs de formare pe teme de turism ecologic;

  • Diseminarea exemplelor de bună practică;

  • Monitorizarea proiectului;

  • Evaluarea proiectului.

Activităţile propuse vor fi implementate în parteneriat cu Asociaţia Română de Consiliere şi Sprijin datorită experienţei acesteia în derularea de activităţi cu voluntari. Asociatia Romana de Consiliere şi Sprijin va asigura un trainer pentru derularea cursului de formare de voluntari, precum şi un asistent de proiect care va sprijini ATEC în derularea cu succes a activitatilor propuse.

Proiectul este finanţat de Autoritatea Naţională pentru Tineret în cadrul Concursului local de proiecte de tineret organizat de Direcţia Judeţeană pentru Tineret – Mehedinţi.