Asociatia de Turism Ecologic "Camena"

Junior Rangerii redeschid Portile de Fier - final de proiect

- Comunicare finalizare proiect -

Asociaţia de Turism Ecologic Camena a derulat în perioada 20 aprilie – 19 septembrie 2023 proiectul intitulat „Junior Rangerii redeschid Porțile de Fier”, proiect ce a avut ca scop creșterea gradului de cunoaștere, înțelegere şi apropiere de natura din PN Porțile de Fier de către tinerii din Mehedinţi.

A.T.E. Camena îşi propune prin statut să sprijine implicarea tinerilor în dezvoltarea şi promovarea propriei comunităţi, implicare având ca punct de pornire potenţialul turistic natural al acesteia.

Proiectul a urmărit să răspundă unei nevoi identificate în timp de organizația noastră și anume o alternativă de educație pentru tineri, în completarea educației tradiționale, prin implicarea în activități în natură, în special prin utilizarea taberelor ca metodă de învățare experențială. Rezultatele foarte bune obținute în proiecte similare anterioare (din 2010 până în 2022) împreună cu impactul foarte bun la nivelul comunităților și al tinerilor, a determinat necesitatea continuării acestor activități tip Junior Ranger în ariile protejate din zonă. Patrimoniul multiplu adus de PN Porțile de Fier a contribuit și mai bine la acest demers. Aria vizată reprezintă un bun exemplu fiind un mix de patrimoniu natural (peisagistic, botanic, speologic, etc.) dar și antropic, prin prezența în număr mare a comunităților umane și diversitate etnică.

Tinerii participanți în proiect - voluntari, facilitatori sau beneficiari simpli - au dorit să înveţe mai multe despre natură. Prin participarea în proiect, ei au adăugat educaţiei de la şcoală unele lucruri practice, concrete (cum sunt acțiuni de marcare, drumeții, tabere, observarea faunei și florei în mediul natural specific). Proiectul a contribuit la dezvoltarea lor personală şi a creat premisele de a deveni cetăţeni europeni responsabili, care cunosc şi respectă natura.

Obiectivele proiectului au fost:

- să derulăm 3 acțiuni distincte de promovare a Zilei Internaționale a Biodiversității pentru un număr de 80 de tineri beneficiari timp de 1 lună;

- să derulăm 1 activitate de cunoaștere a PN ”Porțile de Fier” printr-un concurs de cunoștiințe și idei despre ANP timp de 1 lună;

- să refacem 18 km de marcaj turistic pe 2 trasee din Parc

- să derulăm activități de cunoaștere a naturii prin intermediul a 2 tabere Junior Ranger, pentru 40 participanți, pe o perioadă de 2 luni;

- să diseminăm exemplele de bună practică.

 

Rezultate obținute în cadrul proiectului

  • 3 acțiuni de promovare a Zilei Internaţionale a Biodiversităţii, organizate împreună cu partenerul (1 drumeție, 1 tură ciclistă, 1 serie de activități școlare)
  • 1 concurs despre ANP dedicat tinerilor
  • 2 trasee remarcate (18 km)
  • 1 ofertă de activități destinată școlilor
  • 2 tabere de cîte 1 zi, în 2 comunități de pe raza ANP vizată de proiect
  • 1 eveniment de diseminare a rezultatelor

Partener: R.N.P. Romsilva – Administrația Parcului Natural ”Porțile de Fier”

Proiect finanţat de Fundaţia pentru Parteneriat şi MOL România.