Asociatia de Turism Ecologic "Camena"

Comunicat de presa - proiect CREAT luna septembrie 2014

Comunicat de presa - proiect CREAT luna septembrie 2014

Asociatia SCIENTIA NEMUS deruleaza in parteneriat cu Asociatia de Turism Ecologic “Camena”, S.C. PSIHO-EXPERT S.R.L. si Asociatia Romana de Terapie Comportamentala si Cognitiva proiectul “Creativitatea ca Resursa Educationala de Antrenare a Tinerilor pentru Piata Muncii (CREAT pentru piata muncii)”, proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritara 2 „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”, Domeniul Major de Interventie 2.1 „Tranzitia de la scoala la viata activa”.
In luna septembrie s-au desfasurat activitatile de consiliere de grup „Tehnici de comunicare creativ? aplicate în carier?” „Tehnici de creativitate aplicate in echip?” si „Tehnici eficiente de adaptare la echip?/mediu” pentru 4 grupe. Obiectivele urmarite prin aceste ateliere de consiliere de grup sunt: dezvoltarea competentelor de comunicare creativa, a competentelor de utlizare de tehnici creative in lucru de echipa si a competentelor de adaptare eficienta creativa la situatii noi si la echipe noi.