Asociatia de Turism Ecologic "Camena"

Anunt de selectie participanti pentru mobilitatile proiectului "3D Learning - Discover Digital Dimensions"

APEL DE PARTICIPARE LA MOBILITĂȚILE PROIECTULUI

“3D LEARNING – DISCOVER DIGITAL DIMENSIONS”

ÎN CADRUL PROGRAMULUI ERASMUS PLUS, ACȚIUNEA CHEIE 1 – PROIECTE DE MOBILITATE

 

Asociația de Turism Ecologic Camena selectează participanți în vederea participării la mobilitățile proiectului “3D LEARNING – DISCOVER DIGITAL DIMENSIONS” cofinanțat prin Programul Erasmus Plus al Uniunii Europene, Acțiunea Cheie 1 – Proiecte de mobilitate.

Proiectul se derulează în perioada 1 august 2019 – 31 august 2020 și își propune să îmbunătățească abilitățile personalului (membri și colaboratori) de a utiliza resurse foto-video, dar și rețelele social-media și platformele web pentru creșterea calității programelor de formare, făcându-le mai atractive pentru participanții adulți atât din punct de vedere al materialelor cât și din punct de vedere al metodelor, dar și pentru îmbunătățirea managementului acestor programe.

În vederea atingerii acestui obiectiv, se vor derula 2 mobilităti (4 participanți/mobilitate) astfel:

1. In perioada 27 octombrie - 3 noiembrie 2019, mobilitatea găzduită de Europass Teacher Academy în localitatea Verona, Italia cu tema “The Best Social Media and Web Solutions for your Classroom”.

2. In perioada martie – mai 2020, mobilitatea găzduită de Europass Teacher Academy în localitatea Dublin, Irlanda cu tema “Photo & Video Making in our Classroom: Creating and Adapting Original Visual Resources”. Perioada finală de derulare a acestei mobilități se va stabili pana la finalul lunii ianuarie 2020.

Ca urmare a participării la programele de formare inainte și după parcurgerea mobilitatii, participantii își vor dezvolta abilitatea de a comunica și a fi activ în echipe naționale și în grupe internaționale și multiculturale, capacitatea de a comunica eficient in contexte sociale variate și de a delimita viata profesională de cea personală, deprinderea de a aloca resurse (energie, atenție, timp, concentrare) învățării continue, exersând astfel autonomie, rigurozitate, disciplină și perseverență în programul de învațare, competențe de comunicare în engleză în scris și verbal, de a înțelege și a-i face și pe colegi să înțeleagă mesaje in situatii diverse, dobândirea de cunoștințe și informații despre limba și cultura țărilor gazdă, obținerea de informatii și repere despre valorile organizației, background-ul și experienta ei, profilul de lucru dar, la fel de important, despre strategia de dezvoltare si Planul European de Dezvoltare propus, abilități de corelare în mod constructiv și de aplicare a rezultatelor invatarii aferente mobilitatilor.

Rezultatele cursului „The Best Social Media and Web Solutions for your Classroom” vor fi: abilitati de utilizare a platformelor de social media: gestionarea grupurilor, interactiune, comunicare, distribuire de materiale; competente de folosire a platformelor dedicate materialelor audio-video: facilitarea cautarilor in mediul online, abilitati de comunicare prin imbunatatirea prezentarilor vizuale cu instrumente accesibile si atractive, abilitati de creare a „mind-map”-urilor pentru a facilita intelegerea continutului unei teme si pentru trasarea de sarcini, deprinderi de creare si utilizare a blogurilor si jocurilor ca instrumente de invatare, siguranta in mediul on-line.

Rezultatele cursului „Photo & Video Making in our Classroom: Creating and Adapting Original Visual Resources” vor fi: abilităti de utilizare a resurselor vizuale in scopuri educationale, deprinderea cu tehnicile de baza pentru filmare, abilitati de editare a imaginilor si a clipurilor filmate, abilitati de editare a sunetului si textului in resursele vizuale, competente de a aplica tehnicile si rezultatele obtinute in scopuri educationale.

Profilul participantului este definit de urmatoarele criterii: persoana adultă, care cunoaște limba engleza cel puțin la nivel mediu (cursurile vor fi in engleză), disponibilitate de participare la întâlnirile periodice ale echipei de proiect cu persoanele selectate, disponibilitate de a călători cel putin la una din cele 2 mobilitati, pentru 8 zile (6 zile de curs plus 2 zile deplasare).

Criterii suplimentare de selecție: cunoașterea profilului asociației și a principalelor sale activități și proiecte (informații disponibile pe www.camena.ro), derularea de activități de voluntariat anterioare, participarea la proiecte anterioare ale asociației (în calitate de voluntari, beneficiari, formatori, angajati), participanți din mediul rural sau din orice mediu dezavantajat sau discriminat.

Persoanele interesate sunt invitate să transmită pe adresa office@camena.ro, personal la sediul asociației sau prin poștă (Dr Tr Severin, str. Chișinău, nr. 12), un scurt CV și o scrisoare de intenție până în data de 22.08.2019.

Toate aplicațiile vor face obiectul unui scurt interviu iar persoanele selectate vor fi anunțate în maxim 2 zile de la finalizarea procesului de selecție.

La fiecare mobilitate pot participa maxim 4 persoane. Este posibilă participarea la ambele mobilități.

Cheltuielile privind deplasarea, cazarea, masa și taxa de curs sunt suportate integral din bugetul proiectului. Cu fiecare participant se va incheia un contract individual privind participarea la mobilități.

Proiectul este cofinanțat prin Programul Erasmus Plus al Uniunii Europene, Acțiunea cheie 1 – Proiecte de mobilitate referință grant: 2019-1-RO01-KA104-061668

Pentru informatii suplimentare va rugam sa va adresati echipei de proiect la adresa office@camena.ro