Asociatia de Turism Ecologic "Camena"

Tabere si drumetie, de la Dunare la munte

Ca aproape in fiecare an, luna mai ne aduce cu un pas mai aproape de natura si de drumetii in initiativele noastre Junior Ranger. O premiera in acest an - un proiect in parteneriat cu 2 arii naturale protejate din Mehedinti: Geoparcul Platoul Mehedinti si Parcul Natural Portile de Fier!

Asociaţia de Turism Ecologic Camena derulează în perioada 1 mai – 30 septembrie 2022 proiectul intitulat „Tabere și drumeție, de la Dunăre la munte”, proiect ce îşi propune creșterea gradului de cunoaștere, înțelegere şi apropiere de natura din 2 arii naturale protejate (ANP) de către tinerii din Mehedinţi..

A.T.E. Camena îşi propune prin statut să sprijine implicarea tinerilor în dezvoltarea şi promovarea propriei comunităţi, implicare având ca punct de pornire potenţialul turistic natural al acesteia.

Proiectul își propune să răspundă unei nevoi identificate în timp de organizația noastră și anume o alternativă de educație pentru tineri, în completarea educației tradiționale, prin implicarea în activități în natură, în special prin utilizarea taberelor ca metodă de învățare experențială. Rezultatele foarte bune obținute în proiecte similare anterioare (din 2010 până în 2021) împreună cu impactul foarte bun la nivelul comunităților și al tinerilor, determină necesitatea continuării acestor activități tip Junior Ranger în ariile protejate din zonă. Patrimoniul multiplu adus de ariile naturale protejate contribuie și mai bine la acest demers. Ariile vizate reprezintă un bun exemplu fiind un mix de patrimoniu natural (peisagistic, botanic, speologic, etc.) dar și antropic, prin prezența în număr mare a comunităților umane, diversitate etnică și a arealelor locuite.

Copiii şi tinerii pot fi soluția înțelegerii naturii pentru că ei sunt sinceri, dispuşi să înveţe şi îi pot convinge pe părinți sau profesori, pe adulți în general, le pot arăta cele învăţate şi perpetua la nivelul comunităţii valorile ecologice, bazate pe echilibru, acceptare, gestionarea resurselor, etc.

Tinerii care se vor implica în proiect îşi doresc să înveţe mai multe despre natură. Prin participarea în proiect, ei îşi vor completa educaţia de la şcoală cu lucruri practice, concrete (cum sunt acțiuni de marcare, drumeții, tabere, observarea faunei și florei în mediul natural specific). Se vor dezvolta personal şi se creează premisele de a deveni cetăţeni europeni responsabili, care cunosc şi respectă natura.

Obiectivele proiectului sunt:

- să derulăm 3 acțiuni distincte de promovare a Zilei Internaționale a Biodiversității pentru un număr de 60 de tineri beneficiari timp de 1 lună;

- să derulăm 1 acțiune de formare pentru 8 facilitatori de tabără junior ranger, timp de 1 lună;

- să derulăm activități de cunoaștere a naturii prin intermediul a 3 tabere Junior Ranger, pentru 45 participanți, pe o perioadă de 2 luni;

- să refacem 7 km de marcaje pe un traseu ce leagă cele 2 ANP

- să diseminăm exemplele de bună practică.

Activităţi ce vor fi derulate in cadrul proiectului

  • Întâlnirea echipei de proiect;
  • Promovarea proiectului
  • Celebrarea Zilei Internaţionale a Biodiversităţii
  • Formarea facilitatorilor taberelor Junior Ranger
  • Taberele Junior Ranger
  • Marcarea traseului Schitul de Sus – Vodița
  • Diseminarea rezultatelor proiectului
  • Evaluarea proiectului

Parteneri:

Consiliul Județean Mehedinți – Direcţia Administrarea Geoparcului Platoul Mehedinți

R.N.P. Romsilva – Administrația Parcului Natural ”Porțile de Fier”

Proiect finanţat de Fundaţia pentru Parteneriat şi MOL România

                   

www.repf.ro           www.molromania.ro                                              www.pnportiledefier.ro