Asociatia de Turism Ecologic "Camena"

Tabara Junior Ranger - primii pasi in educatia ecologica

Asociatia de Turism Ecologic „Camena” deruleaza în perioada 1 mai – 30 septembrie 2013 proiectul intitulat „Tabara Junior Ranger – primii pasi în educatia ecologica”, proiect ce îsi propune cresterea gradului de cunoastere si apreciere a naturii si a Ariei Naturale Protejate a Geoparcului Platoul Mehedinti, de catre tinerii din Mehedinti .

Proiectul nostru îsi propune sa raspunda unei probleme, respectiv unei nevoi identificate de organizatia noastra în diverse proiecte anterioare. Tinerii au nevoie sa îsi dezvolte un sentiment de apartenenta la comunitate si la natura. Este nevoia gasirii unor repere si a unor valori, a identificarii unui spatiu vital, ca punct de pornire în dezvoltarea lor viitoare. Sunt nevoi reale, ce au originea printre altele si în gradul redus de informare si de acceptare a ariilor protejate. Enumeram: nevoie de informare, nevoie de cunoastere, nevoie de activitati de sport si miscare în aer liber, nevoie de responsabilizare, de implicare în promovarea comunitatii.
Prin implicarea în proiect, tinerii vor dobândi inclusiv abilitati pentru viata independenta, cum ar fi lucruri extrem de practice si utile: sa îsi organizeze lucrurile personale, sa aiba grija de ele, sa se orienteze, sa caute si sa ofere ajutor, când este cazul, sa lucreze în echipa. Grupul tinta de participanti este reprezentat de tineri din zona rurala si urbana a judetului Mehedinti, cu vârsta între 12 si 16 ani. Dimensiunea grupului tinta este de circa 2000 persoane. Grupul tinta de beneficiari este însa dat de comunitatile umane amplasate pe teritoriul Geoparcului si cele limitrofe.

Obiectivele proiectului sunt:
- sa dezvoltam pentru 4 tineri, pe o perioada de 1 luna abilitati de a derula activitati de facilitare într-o tabara tematica tip Junior Ranger ;
- sa derulam activitati de cunoastere a naturii, inclusiv o tabara tematica tip Junior Ranger, pentru 15 tineri, pe o perioada de 5 luni;
- sa derulam un eveniment de promovare a Zilei Internationale a Biodiversitatii;
- sa diseminam cu ajutorul unor pachete educationale exemplele de buna practica identificate, catre 500 de tineri din Mehedinti.

Activitati ce vor fi derulate in cadrul proiectului
• Întâlnirea echipei de proiect;
• Realizarea achizitiilor necesare desfasurarii activitatilor
• Celebrarea Zilei Internationale a Biodiversitatii
• Programul de formare al facilitatorilor taberei Junior Ranger
• Tabara Junior Ranger
• Marcarea potecii Izverna – Crovul Mare – Valea Cernei
• Realizarea ghidului de bune practici al proiectului
• Diseminarea exemplelor de buna practica
• Promovarea proiectului
• Evaluarea proiectului

Parteneri: Consiliul Judetean Mehedinti prin Directia de Administrare a Geoparcului Natural Platoul Mehedinti, Asociatia Romana de Consiliere si Sprijin, Asociatia de Tineret „Gheorghe Ionescu – Sisesti”, Liceul de Arta „Ion Stefan Paulian”

Proiect finantat de Fundatia pentru Parteneriat si MOL Romania.

                      

 

Fundatia pentru Parteneriat: www.repf.ro       

MOL Romania:  www.molromania.ro