Asociatia de Turism Ecologic "Camena"

Photography - a bridge to European cultures

Asociatia de Turism Ecologic „Camena” va derula în perioada 21 – 28 iulie 2013 atelierul Grundtvig intitulat „Photography – a bridge to European cultures” (Fotografia – o punte catre culturile europene), atelier ce îsi propune constientizarea participantilor asupra schimbului intercultural realizat prin intermediul imaginii.
A.T.E. Camena detine experienta în organizarea de sesiuni de formare si ateliere practice de fotografie, înca din 2007. În aceste conditii, ne dorim sa utilizam fotografia pentru a aduce împreuna oameni din diferite tari, pentru a promova schimbul intercultural de idei si experiente.
Programul Grundtvig îsi propune, în legatura cu proiectul nostru, sa dezvolte educatia adultilor în Europa, prin cresterea mobilitatii, sa îmbunatateasca schimburile dintre organizatiile ce promoveaza educatia adultilor si sa faciliteze crearea de practici inovative in domeniul educatiei adultilor.
Grupul tinta de beneficiari este reprezentat de persoane din diferite tari europene, participante în Program, interesate de fotografie si de schimburi interculturale.
Având în vedere cele de mai sus, s-au conturat urmatoarele obiective ale atelierului nostru:
• Sa organizam o sesiune de formare pe teme fotografice, cu 12 participanti, pe o perioada de 8 zile;
• Sa definim în 5 fraze conceptul de schimb intercultural;
• Sa cream un logo al conceptului „comunicare prin imagine”;
• Sa diseminam exemplele de buna practica.

Activitati ce vor fi derulate în cadrul proiectului:
- Întâlnirea echipei de proiect;
- Promovarea proiectului;
- Atelierul «Photography – a bridge to European cultures »
- Realizarea ghidului de bune practici al proiectului
- Diseminarea exemplelor de buna practica;
- Monitorizarea proiectului;
- Evaluarea proiectului.

Rezultate asteptate ale proiectului:
- un program de formare pe teme fotografice, cu 12 participanti, pe o perioada de 8 zile;
- 5 fraze ce definesc conceptul de schimb intercultural;
- un logo al conceptului de „comunicare prin imagine”;
- un ghid al proiectului realizat de catre participanti, despre fotografie ca mijloc de schimb intercultural;
- 12 participanti îsi vor îmbunatati cunostiintele si abilitatile fotografice;
- 12 participanti se vor informa despre diverse culturi, prin fotografie;
- 12 participanti vor aplica educatia nonformala, lucrul în echipa, comunicarea, utilizarea echipamentului foto.

Atelierul este finantat de catre Comisia Europeana, prin Programul Învatare pe Tot Parcursul Vietii.
Pentru informatii suplimentare va rugam sa va adresati echipei de proiect la adresa office@camena.ro