Asociatia de Turism Ecologic "Camena"

Ne vedem in Geoparc!

Asociaţia de Turism Ecologic Camena derulează în perioada 1 mai – 30 septembrie 2018 proiectul intitulat „Ne vedem în Geoparc!”, proiect ce îşi propune creşterea gradului de înțelegere şi apreciere a naturii şi a Geoparcului Platoul Mehedinţi, de către tinerii din Mehedinţi.

A.T.E. Camena îşi propune prin statut să sprijine implicarea tinerilor în dezvoltarea şi promovarea propriei comunităţi, implicare având ca punct de pornire potenţialul turistic natural al acesteia.

Proiectul își propune să răspundă unei nevoi identificate în timp de organizația noastră și anume o alternativă de educație pentru tineri, în completarea educației tradiționale, prin implicarea în activități în natură. Rezultatele foarte bune obținute în proiecte similare anterioare (2010, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017) împreună cu impactul foarte bun la nivelul comunităților și al tinerilor, determină necesitatea continuării acestor activități tip Junior Ranger și în Geoparc. Patrimoniul multiplu adus de ariile naturale protejate contribuie și mai bine la acest demers. Geoparcul reprezintă un bun exemplu fiind un mix de patrimoniu natural (peisagistic, botanic, speologic, etc.) dar și antropic, prin prezența în număr mare a comunităților umane și a arealelor locuite.

Copiii şi tinerii pot fi soluția înțelegerii naturii pentru că ei sunt sinceri, dispuşi să înveţe şi îi pot convinge pe părinți sau profesori, pe adulți în general, le pot arăta cele învăţate şi perpetua la nivelul comunităţii valorile ecologice, bazate pe echilibru, acceptare, gestionarea resurselor, etc.

Tinerii care se vor implica în proiect îşi doresc să înveţe mai multe despre Geoparc, pe care au început deja să îl cunoască cu ocazia diverselor drumeții. Prin participarea în proiect, ei îşi vor completa educaţia de la şcoală cu lucruri practice, concrete (cum sunt exerciţiile de orientare, participarea la amenajarea unei poteci tematice, observarea faunei și florei în mediul natural specific). Se vor dezvolta personal şi se creează premisele de a deveni cetăţeni europeni responsabili, care cunosc şi respectă natura.

Obiectivele proiectului sunt:

- să derulăm 4 acțiuni distincte de promovare a Zilei Internaționale a Biodiversității pentru un număr de 150 de tineri beneficiari timp de 2 luni;

- să dezvoltam pentru 4 tineri, pe o perioadă de 1 lună, abilități de a derula activitati de facilitare într-o tabară tematică tip Junior Ranger;

- să derulăm activități de cunoaștere a naturii prin intermediul unei tabere Junior Ranger, pentru 20 participanți, pe o perioadă de 5 luni

- să diseminăm exemplele de bună practică.

Activităţi ce vor fi derulate in cadrul proiectului

  • Întâlnirea echipei de proiect;
  • Realizarea achiziţiilor necesare desfăşurării activităţilor
  • Promovarea proiectului
  • Celebrarea Zilei Internaţionale a Biodiversităţii
  • Concursul județean de cunoștiințe ”Geoparcul - într-o sută de cuvinte”
  • Programul de formare al facilitatorilor taberei Junior Ranger
  • Tabăra Junior Ranger
  • Realizarea materialului de promovare despre Geoparc
  • Diseminarea exemplelor de bună practică
  • Evaluarea proiectului

Partener: Consiliul Județean Mehedinți – Direcţia Administrarea Geoparcului Natural Platoul Mehedinți

Proiect finanţat de Fundaţia pentru Parteneriat şi MOL România.

                                  

www.repf.ro                                 www.molromania.ro