Asociatia de Turism Ecologic "Camena"

Junior Rangerii redeschid Portile de Fier

Primavara anului 2023 ne provoaca sa pornim din nou pe potecile PN Portile de Fier intr-un nou proiect

Asociaţia de Turism Ecologic Camena derulează în perioada 20 aprilie – 19 septembrie 2023 proiectul intitulat „Junior Rangerii redeschid Porțile de Fier”, proiect ce îşi propune creșterea gradului de cunoaștere, înțelegere şi apropiere de natura din PN Porțile de Fier de către tinerii din Mehedinţi.

A.T.E. Camena îşi propune prin statut să sprijine implicarea tinerilor în dezvoltarea şi promovarea propriei comunităţi, implicare având ca punct de pornire potenţialul turistic natural al acesteia.

Proiectul își propune să răspundă unei nevoi identificate în timp de organizația noastră și anume o alternativă de educație pentru tineri, în completarea educației tradiționale, prin implicarea în activități în natură, în special prin utilizarea taberelor ca metodă de învățare experențială. Rezultatele foarte bune obținute în proiecte similare anterioare (din 2010 până în 2022) împreună cu impactul foarte bun la nivelul comunităților și al tinerilor, determină necesitatea continuării acestor activități tip Junior Ranger în ariile protejate din zonă. Patrimoniul multiplu adus de PN Porțile de Fier contribuie și mai bine la acest demers. Aria vizată reprezintă un bun exemplu fiind un mix de patrimoniu natural (peisagistic, botanic, speologic, etc.) dar și antropic, prin prezența în număr mare a comunităților umane, diversitate etnică și a arealelor locuite.

Copiii şi tinerii pot fi soluția înțelegerii naturii pentru că ei sunt sinceri, dispuşi să înveţe şi îi pot convinge pe părinți sau profesori, pe adulți în general, le pot arăta cele învăţate şi perpetua la nivelul comunităţii valorile ecologice, bazate pe echilibru, acceptare, gestionarea resurselor, etc.

Tinerii care se vor implica în proiect îşi doresc să înveţe mai multe despre natură. Prin participarea în proiect, ei îşi vor completa educaţia de la şcoală cu lucruri practice, concrete (cum sunt acțiuni de marcare, drumeții, tabere, observarea faunei și florei în mediul natural specific). Se vor dezvolta personal şi se creează premisele de a deveni cetăţeni europeni responsabili, care cunosc şi respectă natura.

Obiectivele proiectului sunt:

- să derulăm 3 acțiuni distincte de promovare a Zilei Internaționale a Biodiversității pentru un număr de 80 de tineri beneficiari timp de 1 lună;

- să derulăm 1 activitate de cunoaștere a PN ”Porțile de Fier” printr-un concurs de cunoștiințe și idei despre ANP timp de 1 lună;

- să refacem 18 km de marcaj turistic pe 2 trasee din Parc

- să derulăm activități de cunoaștere a naturii prin intermediul a 2 tabere Junior Ranger, pentru 40 participanți, pe o perioadă de 2 luni;

- să diseminăm exemplele de bună practică.

 

Activităţi ce vor fi derulate in cadrul proiectului

  • Întâlnirea echipei de proiect;
  • Promovarea proiectului
  • Celebrarea Zilei Internaţionale a Biodiversităţii
  • Concurs de cunoștiințe și idei despre Parcul Natural ”Porțile de Fier”
  • Amenajarea traseelor turistice
  • Crearea ofertei educaționale pentru școli
  • Taberele Junior Ranger
  • Diseminarea rezultatelor proiectului
  • Evaluarea proiectului

Partener: R.N.P. Romsilva – Administrația Parcului Natural ”Porțile de Fier”

Proiect finanţat de Fundaţia pentru Parteneriat şi MOL România.

                             

     www.repf.ro                                      www.molromania.ro                                      www.pnportiledefier.ro