Asociatia de Turism Ecologic "Camena"

Idei, marcare si miscare in Platoul Mehedinti

Anul 2021 ne aduce impreuna cu junior rangerii, pentru a explora potecile Geoparcului, in drumetii sau cu bicicleta.

Asociaţia de Turism Ecologic Camena derulează în perioada 15 mai – 14 octombrie 2021 proiectul intitulat „Idei, marcare și mișcare în Platoul Mehedinți”, proiect ce îşi propune creșterea gradului de cunoaștere, înțelegere şi apreciere a naturii şi a ANP a Geoparcului Platoul Mehedinţi de către tinerii din Mehedinţi.

A.T.E. Camena îşi propune prin statut să sprijine implicarea tinerilor în dezvoltarea şi promovarea propriei comunităţi, implicare având ca punct de pornire potenţialul turistic natural al acesteia.

Proiectul își propune să răspundă unei nevoi identificate în timp de organizația noastră și anume o alternativă de educație pentru tineri, în completarea educației tradiționale, prin implicarea în activități în natură. Rezultatele foarte bune obținute în proiecte similare anterioare (2010, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019) împreună cu impactul foarte bun la nivelul comunităților și al tinerilor, determină necesitatea continuării acestor activități tip Junior Ranger și în Geoparc. Patrimoniul multiplu adus de ariile naturale protejate contribuie și mai bine la acest demers. Geoparcul reprezintă un bun exemplu fiind un mix de patrimoniu natural (peisagistic, botanic, speologic, etc.) dar și antropic, prin prezența în număr mare a comunităților umane și a arealelor locuite.

Copiii şi tinerii pot fi soluția înțelegerii naturii pentru că ei sunt sinceri, dispuşi să înveţe şi îi pot convinge pe părinți sau profesori, pe adulți în general, le pot arăta cele învăţate şi perpetua la nivelul comunităţii valorile ecologice, bazate pe echilibru, acceptare, gestionarea resurselor, etc.

Tinerii care se vor implica în proiect îşi doresc să înveţe mai multe despre Geoparc, pe care au început deja să îl cunoască cu ocazia diverselor drumeții. Prin participarea în proiect, ei îşi vor completa educaţia de la şcoală cu lucruri practice, concrete (cum sunt acțiuni de marcare, drumeții, ture cicliste, observarea faunei și florei în mediul natural specific). Se vor dezvolta personal şi se creează premisele de a deveni cetăţeni europeni responsabili, care cunosc şi respectă natura.

Obiectivele proiectului sunt:

- să derulăm 4 acțiuni distincte de promovare a Zilei Internaționale a Biodiversității pentru un număr de 100 de tineri beneficiari timp de 1 lună;

- să derulăm 1 activitate de cunoaștere a Geoparcului printr-un concurs de cunoștiințe și idei despre ANP timp de 1 lună;

- să derulăm activități de cunoaștere si promovare a naturii prin intermediul a 3 trasee cicloturistice in Geoparc pe o perioadă de 2 luni;

- să diseminăm exemplele de bună practică

Activităţi ce vor fi derulate in cadrul proiectului

  • Întâlnirea echipei de proiect;
  • Promovarea proiectului
  • Celebrarea Zilei Internaţionale a Biodiversităţii
  • Concurs de cunoștiințe și idei despre Ariile Naturale Protejate din Mehedinți
  • Amenajarea traseelor turistice
  • Ture cicliste în Geoparc
  • Realizarea ghidului proiectului
  • Diseminarea rezultatelor proiectului
  • Evaluarea proiectului

Partener: Consiliul Județean Mehedinți – Direcţia Administrarea Geoparcului Platoul Mehedinți

Proiect finanţat de Fundaţia pentru Parteneriat şi MOL România.

                

   www.repf.ro                                 www.molromania.ro