Asociatia de Turism Ecologic "Camena"

Geoparcul Platoul Mehedinti - Centrul de Vizitare Sisesti

Perioada de desfasurare: 1 aprilie - 31 octombrie 2010

Scopul proiectului: Creşterea nivelului de informare a vizitatorilor asupra zonei Văii Coşuştei, parte integrantă a Geoparcului Natural „Platoul Mehedinţi.

Obiectivele proiectului:

- sa amenajam in primele 5 luni ale proiectului Centrul de Vizitare Sisesti din cadrul Geoparcului Natural Platoul Mehedinti;

- sa implicam 15 tineri din Sisesti timp de 2 zile in actiunea de ecologizare a potecii 

locale Sisesti – Noaptesa;

- sa amenajam in primele 3 luni ale proiectului poteca tematica de recreere Sisesti – Noaptesa;

- sa derulam cel putin 4 activitati specifice in cadrul Centrului de Vizitare in ultimele 3 luni

ale proiectului.

Activitati:

- reunirea echipei de proiect;

- realizarea achizitiilor necesare desfasurarii activitatilor;

- realizarea actiunii de ecologizare a potecii Sisesti - Noaptesa;

- realizarea actiunii de amenajare a potecii tematice de recreere Sisesti - Noaptesa;

- modernizarea locatiei in care va functiona Centrul de Vizitare Sisesti;

- actiuni de documentare aprofundate asupra zonei Vaii Cosustei si a comunei Sisesti;

- realizarea materialelor informative si de promovare a Geoparcului si a comunei Sisesti;

- amenajarea propriu-zisa a Centrului de Vizitare Sisesti;

- inaugurarea si derularea de activitati in cadrul Centrului de Vizitare;

- promovarea proiectului;

- evaluarea proiectului.

Parteneri: Consiliul Judetean Mehedinti, Primaria Sisesti, Liceul Teoretic "Gheorghe Ionescu-Sisesti", Asociatia de Tineret "Gheorghe Ionescu-Sisesti"

Proiectul este finantat de Fundatia pentru Parteneriat si MOL Romania.

Fundatia pentru Parteneriat: www.repf.ro

MOL Romania: www.molromania.ro