Asociatia de Turism Ecologic "Camena"

Geoparcul - casa noastra buna

Asociaţia de Turism Ecologic Camena derulează în perioada 1 mai – 30 septembrie 2017 proiectul intitulat „Geoparcul – casa noastră bună”, proiect ce îşi propune creşterea gradului de înțelegere şi apreciere a naturii şi a Geoparcului Platoul Mehedinţi, de către tinerii din Mehedinţi.

A.T.E. Camena îşi propune prin statut să sprijine implicarea tinerilor în dezvoltarea şi promovarea propriei comunităţi, implicare având ca punct de pornire potenţialul turistic natural al acesteia.

Proiectul își propune să răspundă unei nevoi identificate în timp de organizația noastră și anume o alternativă de educație pentru tineri, în completarea educației tradiționale, prin implicarea în activități în natură. Rezultatele foarte bune obținute în proiecte similare anterioare (2010, 2012, 2013, 2014, 2016) împreună cu impactul foarte bun la nivelul comunităților și al tinerilor, determină necesitatea continuării acestor activități tip Junior Ranger și în Geoparc.

Copiii şi tinerii pot fi soluția înțelegerii naturii pentru că ei sunt sinceri, dispuşi să înveţe şi îi pot convinge pe părinți sau profesori, pe adulți în general, le pot arăta cele învăţate şi perpetua la nivelul comunităţii valorile ecologice, bazate pe echilibru, acceptare, gestionarea resurselor, etc.

Tinerii care se vor implica în proiect îşi doresc să înveţe mai multe despre Geoparc, pe care au început deja să îl cunoască cu ocazia diverselor drumeții. Prin participarea în proiect, ei îşi vor completa educaţia de la şcoală cu lucruri practice, concrete (cum sunt exerciţiile de orientare, participarea la amenajarea unei poteci tematice, observarea faunei și florei în mediul natural specific). Se vor dezvolta personal şi se creează premisele de a deveni cetăţeni europeni responsabili, care cunosc şi respectă natura.

Obiectivele proiectului sunt:

- să derulăm 3 acțiuni distincte de promovare a Zilei Internaționale a Biodiversității pentru un număr de 150 de tineri beneficiari timp de 2 luni;

- să inovăm în primele 3 luni ale proiectului un instrument creativ-interactiv de cunoaștere a Geoparcului

- să derulăm activități de cunoaștere a naturii prin intermediul unei tabere Junior Ranger, pentru 15 participanți, pe o perioadă de 5 luni

- să diseminăm exemplele de bună practică.

Activităţi ce vor fi derulate in cadrul proiectului

- Întâlnirea echipei de proiect;

- Realizarea achiziţiilor necesare desfăşurării activităţilor

- Promovarea proiectului

- Celebrarea Zilei Internaţionale a Biodiversităţii

- Cursul ”Geoparcul – prin lecție și joc”

- Concursul județean de cunoștiințe ”Să descoperim Geoparcul”

- Tabăra Junior Ranger

- Realizarea ghidului de bune practici al proiectului

- Diseminarea exemplelor de bună practică

- Evaluarea proiectului

Parteneri: Consiliul Județean Mehedinți – Direcţia Administrarea Geoparcului Natural Platoul Mehedinți.

Asociația pentru Susținerea Excelenței în Educație

Proiect finanţat de Fundaţia pentru Parteneriat şi MOL România.

                     

www.repf.ro                              www.molromania.ro