Asociatia de Turism Ecologic "Camena"

Flori, filme si poteci in Geoparc

Asociaţia de Turism Ecologic Camena derulează în perioada 1 mai – 30 septembrie 2019 proiectul intitulat „Flori, filme și poteci în Geoparc”, proiect ce îşi propune îmbunătățirea nivelului de cunoaștere, înțelegere şi apreciere a naturii şi a ANP a Geoparcului Platoul Mehedinţi de către tinerii din Mehedinţi.

A.T.E. Camena îşi propune prin statut să sprijine implicarea tinerilor în dezvoltarea şi promovarea propriei comunităţi, implicare având ca punct de pornire potenţialul turistic natural al acesteia.

Proiectul își propune să răspundă unei nevoi identificate în timp de organizația noastră și anume o alternativă de educație pentru tineri, în completarea educației tradiționale, prin implicarea în activități în natură. Rezultatele foarte bune obținute în proiecte similare anterioare (2010, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018) împreună cu impactul foarte bun la nivelul comunităților și al tinerilor, determină necesitatea continuării acestor activități tip Junior Ranger și în Geoparc. Patrimoniul multiplu adus de ariile naturale protejate contribuie și mai bine la acest demers. Geoparcul reprezintă un bun exemplu fiind un mix de patrimoniu natural (peisagistic, botanic, speologic, etc.) dar și antropic, prin prezența în număr mare a comunităților umane și a arealelor locuite.

Copiii şi tinerii pot fi soluția înțelegerii naturii pentru că ei sunt sinceri, dispuşi să înveţe şi îi pot convinge pe părinți sau profesori, pe adulți în general, le pot arăta cele învăţate şi perpetua la nivelul comunităţii valorile ecologice, bazate pe echilibru, acceptare, gestionarea resurselor, etc.

Tinerii care se vor implica în proiect îşi doresc să înveţe mai multe despre Geoparc, pe care au început deja să îl cunoască cu ocazia diverselor drumeții. Prin participarea în proiect, ei îşi vor completa educaţia de la şcoală cu lucruri practice, concrete (cum sunt tabăra Junior Ranger, realizarea unor filme de promovare a unor trasee, observarea faunei și florei în mediul natural specific). Se vor dezvolta personal şi se creează premisele de a deveni cetăţeni europeni responsabili, care cunosc şi respectă natura.

Obiectivele proiectului sunt:

- să derulăm 3 acțiuni distincte de promovare a Zilei Internaționale a Biodiversității pentru un număr de 120 de tineri beneficiari timp de 1 lună;

- să realizăm cu ajutorul tinerilor 1 material (multiplicat în 100 ghiduri video) de informare-promovare a 5 trasee din cadrul ariei protejate;

- să derulăm activități de cunoaștere a naturii prin intermediul unei tabere Junior Ranger, pentru 20 participanți, pe o perioadă de 5 luni

- să diseminăm exemplele de bună practică.

Activităţi ce vor fi derulate in cadrul proiectului

- Întâlnirea echipei de proiect;

- Promovarea proiectului

- Celebrarea Zilei Internaţionale a Biodiversităţii

- Concursul județean de cunoștiințe ”Click pe Geoparc!”

- Realizarea filmelor de prezentare / promovare a 5 trasee din Geoparcul Platoul Mehedinţi.

- Tabăra Junior Ranger

- Realizarea ghidului turistic vizual şi tipărit „Pe potecile Geoparcului”

- Diseminarea exemplelor de bună practică

- Evaluarea proiectului

 

Partener: Consiliul Județean Mehedinți – Direcţia Administrarea Geoparcului Platoul Mehedinți

Proiect finanţat de Fundaţia pentru Parteneriat şi MOL România.

                  

www.repf.ro                                www.molromania.ro