Asociatia de Turism Ecologic "Camena"

4E - Exchanging Experience, Educating Europe

Asociația de Turism Ecologic Camena derulează în perioada 1 septembrie 2017 – 31 ianuarie 2019 proiectul ”4E – Exchanging Experience, Educating Europe”, în cadrul Programului Erasmus Plus, Acțiunea cheie 1 – Proiecte de mobilitate.

Din multitudinea de nevoi identificate la nivelul organizației și al comunității în proiectele noastre anterioare, ne orientăm cu această ocazie spre nivelul redus de competențe în ceea ce privește organizarea de activități creative în context internațional, corelate cu nevoile identificate la nivelul copiilor, tinerilor și adulților din comunitate.

Necesitatea implementării acestui proiect este dată și de următoarele aspecte:

- nu există alternative similare pe plan local (numărul organizațiilor locale active este în scădere și iar cele existente sunt orientate spre nișe specializate sau derulează strict proiecte de anvergură redusă, fără componentă internațională);

- avem experiență în pregătirea, monitorizarea, evaluarea și diseminarea unor astfel de proiecte;

- membrii și voluntarii asociației sunt motivati să diversifice activitățile asociației

Obiectivele noastre sunt:

- să dezvoltăm competențe în managementul organizării de evenimente internaționale de învațare la 4 persoane adulte timp de 6 luni;

- să dezvoltam competențe în domeniul utilizării creativității și metodelor artistice multiculturale în programe de formare internaționale la 4 persoane adulte timp de 6 luni;

- să realizăm 1 program de pregatire complexă a 4 persoane adulte în vederea participării la 2 mobilități, pe o perioada de 2 luni;

- să dezvoltam timp de 3 luni o ofertă de servicii educaționale cu componentă internaționale adresate copiilor, tinerilor și adulților din județul Mehedinți și nu numai;

- să diseminăm exemplele de bună practică.

Activități ce vor fi derulate în cadrul proiectului:

- Întâlnirea echipei de proiect;
- Promovarea proiectului;
- Selecția participanților

- Pregătirea participanților

- Mobilitățile proiectului

- Diseminarea exemplelor de buna practica;
- Evaluarea proiectului.

Rezultatele de învățare anticipate includ competențe în managementul organizării de evenimente internaționale de învățare adresate atât copiilor, cât și tinerilor și adulților (școli de vară și nu numai) și competențe în domeniul utilizării creativității și metodelor artistice multiculturale în programe de formare internaționale adresate atât copiilor, cât și tinerilor și adulților.

Impactul proiectului va fi unul complex, la nivelul participanților, al organizației, al comunității locale și se va referi în principal la: implicarea într-un proiect internațional, experiența formării, raportarea la dezvoltarea personala, imaginea organizației, experiența crescută, impact la nivelul mediului ONG, creșterea încrederii in aplicarea la finanțări internaționale, etc.

Proiectul este finanțat de catre Uniunea Europeană, prin Programul Erasmus Plus, Acțiunea cheie 1 – Proiecte de mobilitate referință grant: 2017-1-RO01-KA104-036288