Asociatia de Turism Ecologic "Camena"

3D Learning - Discover Digital Dimensions

Asociația de Turism Ecologic Camena derulează în perioada 1 august 2019 – 31 august 2020 proiectul ”3D Learning - Discover Digital Dimensions”, în cadrul Programului Erasmus Plus, Acțiunea cheie 1 – Proiecte de mobilitate.

Din multitudinea de nevoi identificate la nivelul organizației și al comunității în proiectele noastre anterioare, ne orientăm cu această ocazie spre competențele de utilizare a resurselor vizuale în dezvoltarea de materiale promoționale, educaționale, de diseminare cât mai atractive și cât mai adaptate specificului grupului țintă cu care lucrăm. În același timp utilizarea eficientă a platformelor social-media va crește vizibilitatea acestor activități și implicit numărul de beneficiari.

Un alt domeniu ce necesită îmbunătățiri vizează conținutul, metodele și instrumentele de predare și formare, de aceea ne propunem să dezvoltăm și să îmbunătățim competențe la nivelul formatorilor pentru a livra programe de formare de calitate adresate adulților, corelate cu nevoile acestora și utilizând metode și mijloace specifice. Astfel, vom îmbunătăți la nivelul formatorilor abilitățile de utilizare a TIC în activitățile educaționale: valorificarea valențelor platformelor social media pentru o mai bună gestionare a grupurilor, interacțiune, comunicare; îmbunătățirea prezentărilor vizuale cu instrumente accesibile și atractive pentru a ușura înțelegerea conținuturilor, precum și formarea abilităților de a folosi resursele vizuale în scopuri educaționale.

În contextul nevoilor descrise mai sus, obiectivele proiectului sunt:

O1 - să dezvoltam competențe în utilizarea platformelor web și a rețelelor social media pentru managementul evenimentelor de învațare pentru adulți, la 4 persoane timp de 4 luni;

O2 - să dezvoltăm competențe în domeniul utilizării resurselor foto-video pentru creșterea calității în programe de formare pentru adulți la 4 persoane timp de 4 luni;

O3 - să realizăm 1 program de pregătire lingvistică, interculturală și organizațională pentru maxim 8 persoane în vederea participării la 2 mobilități, pe o perioadă de 2 luni;

O4 – să îmbunătățim competențele de a utiliza resursele IT și foto-video pentru 15 formatori din cel puțin 4 organizații/instituții active în educația adulților la nivelul județului Mehedinți timp de 2 luni.

O5 - să dezvoltăm timp de 3 luni o ofertă de servicii educaționale (3 programe de formare) utilizând resurse IT și foto video adresate adulților.

Activități ce vor fi derulate în cadrul proiectului:

  • Întâlnirea echipei de proiect;
  • Promovarea proiectului;
  • Selecția participanților
  • Pregătirea participanților
  • Mobilitățile proiectului
  • Diseminarea exemplelor de buna practică;
  • Evaluarea proiectului.

Rezultatele anticipate ale programelor de formare includ: abilități de utilizare a platformelor de social media: gestionarea grupurilor, comunicare, competențe de folosire a platformelor dedicate materialelor audio-video, facilitarea căutărilor în mediul online, abilități de creare a „mind-map”-urilor pentru a facilita înțelegerea conținutului unei teme și pentru trasarea de sarcini, deprinderi de creare și utilizare a blogurilor și jocurilor ca instrumente de învățare, siguranța în mediul online, deprinderea cu tehnicile de bază pentru filmare, abilități de editare a imaginilor și a clipurilor filmate, abilități de editare a sunetului și textului în resursele vizuale.

Impactul proiectului va fi unul complex, la nivelul participanților, al organizației, al comunității locale și se va referi în principal la: implicarea într-un proiect internațional, experiența formării, raportarea la dezvoltarea personală, imaginea organizației, experiența crescută, impact la nivelul mediului ONG, creșterea încrederii in aplicarea la finanțări internaționale, etc.

Proiectul este cofinanțat de catre Uniunea Europeană, prin Programul Erasmus Plus, Acțiunea cheie 1 – Proiecte de mobilitate, referință grant: 2019-1-RO01-KA104-061668