Asociatia de Turism Ecologic "Camena"

Acreditarea Erasmus Plus

Acreditarea Erasmus Plus

Asociația de Turism Ecologic Camena este începând cu anul 2021 oficial acreditată Erasmus pentru mobilități Erasmus Plus în domeniul ”Educația adulților”. Aceditarea s-a obținut ca urmare a aplicării la această oportunitate la termenul 29.10.2020.

Perioada de acreditare este 01.03.2021 – 31.12.2027 iar numărul acreditării este 2020-1-RO01-KA120-ADU-095419.

În vederea acreditării, asociația noastră a definit un set de obiective în cadrul planului Erasmus pe o perioadă de 3 ani, urmând ca în timp, acest set de obiective precum și activitățile de mobilitate propuse să se poata adapta sau extinde în funcție de situația concretă de implementare.

Obiectivele propuse pentru primii 3 ani sunt:

- Să dezvoltăm competențe în domeniul managementului proiectelor de mobilitate pentru 6 persoane
(personal formator, personal administrativ și cu funcții de conducere) pe o perioadă de 3 ani;

- Să dezvoltăm competențe în domeniul ICT pentru creșterea calității programelor de formare pentru adulți
la 6 persoane timp de 3 ani;

- Să dezvoltăm competențe în domeniul utilizării artelor și creativității pentru creșterea calității și
diversificarea programelor de formare pentru adulți la 6 persoane timp de 3 ani;

- Să actualizăm și să îmbunătățim conținuturile, metodele și instrumentele de predare și formare timp de 3
ani pentru creșterea calității a 3 programe de formare din oferta organizației;

- Să dezvoltăm două noi programe de formare pentru adulți în timp de 3 ani.

In implementarea acreditării, organizația va respecta Standardele de Calitate ale Planului Erasmus pe toate cele categorii (principii de bază, management de calitate a mobilităților, sprijin către participanți, împărtășirea rezultatelor și a experiențelor dobândite).

Detaliem principiile de bază și cum ne-am propus să le integrăm în activități:

Includere și diversitate: Acest principiu va fi integrat în metodologia de selecție a participanților la mobilități, care va avea în vedere
transparența și egalitatea de șanse. Nu se vor avea în vedere în selecție criterii legate de vârstă, mediul social economic de proveniență, gen, religie, etnie, etc. Nu se vor stabili priorități limitative (participarea anterioară nu va fi considerată un avantaj) ci dimpotrivă, se vor avea în vedere încurajarea participării celor fără experiență și a celor proveniți din medii social-economice dezavantajate (bariere georgrafice – mediul rural, bariere sociale – familii monoparentale, bariere economice – persoane cu venituri sub media națională/locală). Procesul de selecție va fi transparent și, ca și în trecut, va fi încredințat unei comisii externe organizației.
În faza de implementare a mobilităților, se vor avea în vedere condiții egale de participare atât în ceea ce privește pregătirea dar și aspectele logistice (transport, cazare, asigurări, etc.)

Responsabilitate și sustenabilitate în raport cu mediul: Prin specificul activităților derulate vom ținti un impact minim asupra mediului și a utilizării resurselor. Acest aspect va avea in vedere următoarele aspecte:
- cea mai mare parte a deșeurilor produse în cadrul proiectului vor fi din categoria hârtie-carton-ambalaje. Acestea vor fi colectate și predate punctelor de colectare-reciclare;
- materialele pe suport hârtie vor fi tipărite numai când este absolută nevoie (de exemplu contracte), în rest folosindu-se comunicarea online;
- arhivarea documentelor se va realiza pe cât posibil electronic pentru a evita consumurile de hârtie și pentru a avea costuri mai reduse;
- vom încuraja deplasarea cu bicicleta la întâlnirile fizice, în acest sens vom pregăti un spațiu amenajat în care participanții pot lăsa în siguranță bicicletele.

Educația digitală este un domeniu pe care organizațía noastra il consideră prioritar, chiar unul din obiectivele planului Erasmus este centrat pe dezvoltarea competențelor digitale și aplicarea acestora în creșterea calității cursurilor din oferta de formare, dar si în dezvoltarea a două noi cursuri pe baza acestor competențe dezvoltate.
Astfel, ne propunem să digitalizăm cea mai mare parte a activităților organizației, de la cele administrative, la cele cu beneficiari direcți, astfel:
- folosirea valențelor educative ale rețelelor social media;
- utilizarea platformelor educaționale și resursele web în educație;
- instrumente online de comunicare, monitorizare și evaluare;
- alfabetizarea digitală;
- siguranța pe Internet.
În cadrul centrului de resurse vom avea o ofertă permanentă de mentoring pentru actorii din educația publică și privată privind educația online, mai ales în contextul noilor provocari din contextul pandemiei

Participare activă în rețeaua de organizații Erasmus. Desi nu avem un obiectiv distinct pe această temă, participarea activă în spațiul european al educației pentru adulți este o condiție a dezvoltării organizației, prin oportunitatea de a disemina rezultate și prin nevoia de conectare la alte organizații pentru a dobândi experiențe multiple, a ne extinde activitățile la nivelul comunității pe baza exemplelor altora, pentru a contribui la dezvoltarea durabilă a acesteia si pentru contactarea de noi posibili parteneri si creșterea accesului la grupuri europene. În acest sens am participat și vom participa de fiecare dată când vom fi solicitați de către AN la evenimentele naționale de formare/intâlniri contractuale, vom fi activi pe grupurile furnizorilor de educație pentru adulți ( ex. Teacher Academy Europass TA Alumi – grup ce cuprinde 1700 de persoane active în educația adulților) dar și pe platformele de diseminare a experiențelor din mobilități (EPALE) pentru a încuraja și alte organizații să beneficieze de aceste oportunități.